Frekvensterapi

Varför Frekvensterapi?

Frekvensterapi och bioresonans ska ej förväxlas med sjukvårdens mätmetoder och undersökningar. Det vi mäter är inte en fysisk substans eller markör som sker vid ett blodprov. Vi mäter cellernas energi/frekvenser. Allt som existerar på denna planet har en rörelse en frekvens, alla celler, organ, körtlar, vitaminer, mineraler, mikroorganismer osv. Vi vet att dessa celler, organ, körtlar osv har en specifik frekvens de vibrerar i när de är i harmoni och balans. Som strängarna på ett instrument.

Det fantastiska med denna metod är att man kan upptäcka obalanser på ett tidigt stadie och på så sett vända den negativa spiralen i tid. Bioresonans som mätmetod kan visa på förekomster som är helt omöjliga att se i blodprover.

Och är det så att man har många olika symtom samt kanske lite diffusa besvär, så kan man med fördel använda denna metod för att se vart man bör lägga fokus och börja hjälpa kroppens fantastiska funktioner att läka sig själv.

Hur går det till?

När du kommer till mig för behandling med Oberon Biofeedback tar det ungefär en timme, ett första besök är något längre. Med hjälp av ett mätinstrument som liknar ett par hörlurar (men som fungerar som elektroder) så läser vi av de elektromagnetiska signaler som skickas till hjärnan från vävnaden i din kropp. Med hjälp av en databas så jämför vi de signaler som vi läst av med de förväntade frekvenser som kroppens olika organ och andra vävnader ska ge ifrån sig. När vi analyserar differensen kan vi dra vissa slutsatser vad gäller din kropps mående.

Efter att en avläsning ägt rum analyseras obalanserna som framkommit och behandling genomförs. Med andra ord så skickar apparaten tillbaka elektromagnetiska signaler i ett försöka att jämna ut de differenser som har som analyserats. På så sätt får kroppen en möjlighet att på ett nytt sätt svara an på obalanserna och därigenom få hjälp till självläkning.

Tekniken är ofarlig att använda och känns inte obehaglig på något sätt under behandlingen. Du som behandlas behöver inte göra något utan kopplar av i en skön stol.

Vad ger det för resultat?

Det går att behandla de flesta  obalanser i organ, hormonkörtlar, celler, mikroorganismer såsom bakterier, parasiter, mögel eller svamp och även mentala obalanser. Oftast krävs det flera behandlingar för att stödja självläkningen i kroppen.

Det är dock viktigt att påpeka att det ofta krävs en livsstilsförändring för att resultaten ska vara hållbara. Jag rekommenderar alltid de förändringar jag anser vara relevanta utifrån varje persons unika behov.

Vill du veta mer finns här intressant forskning om  frekvensterapi 1 2 3 4 5.