Näringsterapi

Varför Näringsterapi?

Näringsterapi bör optimalt  kombineras med kostrådgivning då de är tätt sammankopplade. Har du dåliga kostvanor har du med stor sannolikhet brist på någon eller några vitaminer, mineraler, aminosyror m.m.

Vid många sjukdomstillstånd/obalanser i kroppen har tarmen svårt att ta upp näring varför dina besvär också förvärras. 

Livsstilsrelaterade sjukdomar, symtomer på underliggande biokemiska obalanser ökar i dagens samhälle med snabbmat, processad mat, för mycket socker, fel fetter  och annat som påverkar ditt system.

Hur går det till?

Jag utreder och behandlar orsakerna till ohälsa med en funktionsmedicinsk ansats. Du får fylla i en hälsoprofil och en matdagbok som underlag för första besöket. Vi kan även avläsa de delar av kroppen där besvären upplevs samt delar av kroppen som är sammankopplade med problemområdet. Eller så har du blodprov med dig som kan användas om en pusselbit.

Med hjälp av rätt sammansatt kost och näringstillskott samt eventuellt andra parametrar stödjs den självläkande processen,  som i sin tur  optimerar din hälsa utifrån dina genetiska förutsättningar. 

Vad ger det för resultat?

Då behandlingen utgår från att man går till grunden på det underliggande problemet samt stödjer kroppens egen förmåga att läka sig själv så får man mer långvariga resultat till skillnad från om man bara behandlar symptomen.