Kostrådgivning

Varför Kostrådgivning?

Forskning tyder på att en antiinflammatorisk kost kan hjälpa vid diagnoser som, reumatism och artros, depression, diabetes, artros, muskelsmärta, mag- och tarmproblem, hormonrubbningar, Psoriasis/eksem, acne, ångest, adhd, autism, hjärtsjukdomar m.m.

Många lider av mer diffusa problem, det kan till exempel vara en onormal trötthet, överkänslighet, obehag från matsmältningsapparaten eller allergier.

Andra känner på sig att de borde  förbättra sina kostvanor men vet inte riktigt hur och behöver hjälp för att hitta rätt.

Min kostrådgivning erbjuder ett helhetskoncept där jag ser till både det fysiska och psykiska välbefinnandet och jag individanpassar mina råd utifrån just dina behov. Förändringarna kommer stödja din självläkande process.

Forskning säger att din hälsa sitter i tarmen till 70-80% vilket innebär att din kost är en nyckelfaktor till en god hälsa.

Hur går det till?

Innan första mötet får du fylla i en hälsoprofil samt föra matdagbok i fem dagar för att jag ska få en uppfattning om status och hur kosthållningen ser ut. Eventuellt har du även med dig svar från blodprover som jag analyserar som en del av helheten.

Efter en noggrann genomgång av alla underlag sätter du upp dina mål och tillsammans arbetar vi fram en kostplan/behandlingsplan som passar för just dig och dina behov. Planen korrigeras efter att delmål uppnåtts.

Oftast sker en kostomläggning i ett program med ett antal träffar och fri tillgång till support på din förändringsresa.

I många fall visar det sig att det även kommer att krävas kosttillskott och/eller örter för att stödja dina specifika obalanser i kroppen.

Vad ger det för resultat?

Om du följer dina mål och behov får du en långsiktigt och hållbart förändringen till ett friskare liv.